OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

O nás

Spoločnosť Kongres STUDIO, spol. s r.o. vznikla v roku 2010 a počas svojej doterajšej existencie si vybudovala významné postavenie prioritne vo sfére organizovania a komplexného zabezpečenia medzinárodných aj domácich odborných konferencií, seminárov, workshopov, ako aj spoločenských sprievodných podujatí v oblasti cestného staviteľstva, životného prostredia, dopravy a ľudských zdrojov. Viac než 30 zorganizovaných podujatí navštívilo už vyše 600 účastníkov a podporilo už vyše 50 partnerov a mediálnych partnerov.

Organizované medzinárodné konferencie VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, OCHRANA OVZDUŠIA, ako aj domáca CESTNÁ KONFERENCIA, BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH a odborný SEMINÁR IVANA POLIAČKA majú už svoju dlhoročnú tradíciu a každoročne sa ich zúčastňuje vyše 150 odborníkov v danej oblasti - prednášateľov, zástupcov firiem, účastníkov zo štátnej správy a samosprávy ako aj zástupcov príslušných ministerstiev. Konferencie sú organizované v spolupráci s odbornými inštitúciami, vysokými školami a odbornými združeniami, predovšetkým so Slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS, Stavebnou fakultou STU v Bratislave, s Ministerstvom životného prostredia SR a ČR a s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom vnútra SR.

Na pozícii organizačného garanta vystupuje každoročne spoločnosť Kongres STUDIO, spol. s r.o. aj na tradičnom podujatí Slovenskej cestnej spoločnosti DNI slovenských cestárov. Je to veľkolepé 3-dňové podujatie, v rámci ktorého prebieha konferencia, futbalový turnaj, spoločenské stretnutia a súťaž v jazde zručnosti na cestárskych strojoch s názvom CESTÁRSKE RÓDEO. Podujatia sa zúčastňuje vyše 200 cestárov z celej republiky a vzácnych pozvaných hostí z okolitých krajín a družobných organizácií aj zo zámoria. Okrem uvedených tradičných podujatí vznikol aj vlastný projekt – medzinárodná konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY, ktorej sa zúčastňujú prevádzkovatelia letísk, odborníci na výstavbu a rekonštrukciu letiskových vozoviek, prevažne zo SR, ČR, Poľska a Francúzska.

Spoločnosť Kongres STUDIO, spol. s r.o. sa zapája aj do rôznych výziev, v rámci verejného obstarávania a už 2x uspela po predložení ponuky pre Hlavné mesto SR Bratislavu na zorganizovanie aktivít - okrúhlych stolov európskeho projektu RAIL4SEE v roku 2013. V spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou už 2.rok úspešne organizuje workshopy pre správcov cestných komunikácií, na ktorých sa v rámci týždňa vystrieda vyše 200 zástupcov štátnej správy, samospráv a firiem zo všetkých regiónov Slovenska. Spoločnosť má zároveň aj bohatú publikačnú činnosť a vlastné vydavateľstvo, v rámci ktorého bolo vydaných už vyše 30 odborných zborníkov prednášok s prideleným ISBN a to v printovej aj CD podobe.

O úspechu podujatí svedčí každoročne sa zvyšujúca účasť a podpora firiem, ktoré tieto odborné podujatia podporujú formou partnerstva, Na základe prieskumov, z konferencií odchádzajú vždy spokojní účastníci a vyjadrujú presvedčenie, že sa o rok radi zúčastnia ďalšieho ročníka. To je najväčšia odmena a motivácia, ale aj záväzok voči účastníkom našich podujatí, aby bol ďalší ročník tradičných podujatí z roka na rok ešte lepší, zaujímavejší, a aby sa nám podarilo vytvoriť skvelú atmosféru a zázemie pre našich účastníkov.

Okrem už uvedenej prioritnej oblasti organizovania konferencií, seminárov a spoločenských podujatí ponúka spoločnosť aj odborné technické preklady. Doteraz bolo realizovaných množstvo odborných technických prekladov prevažne v oblasti stavebníctva, strojárstva a v softvérovej oblasti v spolupráci s firmami IKEA, Lamitec, MORAVIA IT, ako aj v rámci spolupráce s viacerými prekladateľskými agentúrami.


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Ing. Blanka Lukáčková
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovakia
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476