Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2011 » Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
konferencia s medzinárodnou účasťou
21. – 23. september 2011 | VYHNE, hotel Sitno****
----------------------------------------------------------------------------- 
pod záštitou prvého podpredsedu vlády
a ministra dopravy, výstavby a regionálenho rozvoja SR Jna Figeľa


ORGANIZÁTORI

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská správa ciest,
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská cestná spoločnosť - pobočka pri SSC a NDS,
Slovenská komora stavebných inžinierov, Kongres STUDIO, spol. s r.o.

TÉMY KONFERENCIE

VÝVOJ DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI V SR
ANALÝZA VPLYVU DOPRAVNOINŹINIERSKYCH RIEŠENÍ NA BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSTNÝ AUDIT A PREDPISY V OBLASTI CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE BEZPEČNOSŤ CIEST
APLIKÁCIA STAVEBNÝCH A TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV NA ZNÍŽENIE NEHODOVOSTI

-------------------------------------------------------------------------------

pozvánka s programom


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková