Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2011 » CESTNÁ KONFERENCIA 2011

CESTNÁ KONFERENCIA 2011
pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána FIGEĽA
24. – 25. marec 2011 | Bratislava, hotel Bonbón****


ORGANIZÁTOR
Slovenská cestná spoločnosť

ODBORNÝ GARANT
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
podpredseda SCS

ORGANIZAČNÝ GARANT  
Kongres STUDIO, spol. s r.o.


TÉMY KONFERENCIE

Cestná infraštruktúra a jej rozvoj

Technický stav cestnej siete - správa a údržba

Technická politika v cestnom hospodárstve


 

 Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková