Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2016 » Dni slovenských cestárov 2016

Dni slovenských cestárov 2016

odborné podujatie

6. – 7. október 2016

Banská Bystrica

  

Organizátor:

  • Slovenská cestná spoločnosť - člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
    v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

Spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Slovenská správa ciest
  • Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici

Organizačný garant:

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková