Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2010 » DNI slovenských cestárov

DNI slovenských cestárov
XV. ročník
pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Jána FIGEĽA 
7. - 8. október 2010, NITRA

PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA ZALOŽENIA 
SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI ZSVTS

 

Organizátor
Slovenská cestná spoločnosť

Spolupracujúce inštitúcie

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR
Nitriansky samosprávny kraj
Slovenská správa ciest
Národná diaľničná spoločnosť

PROGRAM

7. október 2010 - štvrtok

AGROINŠTITÚT NITRA

8.00 - 9.00            REGISTRÁCIA
9.00 - 12.00          KONFERENCIA   - Slávnostné otvorenie a príhovory čestných hostí
Odborné prednášky a diskusia
12.00 OBED

ŠPORTOVÁ HALA OLYMPIA

13.30 FUTBALOVÝ TURNAJ
19.00 FINÁLE FUTBALOVÉHO TURNAJA

AGROINŠTITÚT NITRA

20.00 SPOLOČENSKÝ VEČER - kultúrny program, slávnostné vyhodnotenie
futbalového turnaja, TOMBOLA

8. október 2010 - piatok

PARKOVISKO V AREÁLI AGROKOMPLEXU

9.30 - 11.30 CESTÁRSKE RÓDEO - súťaž v jazde zručnosti vodičov zimnej údržby
11.30 Slávnostné vyhodnotenie CESTÁRSKEHO RÓDEA  a XV.ročníka podujaita

 

 

 

 

 
Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková