Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2012 » Letiskové vozovky 2012

LETISKOVÉ VOZOVKY / AIRPORT PAVEMENTS

medzinárodná konferencia / International conference

21. – 22. máj 2012 

Vysoké Tatry / The High Tatras – Štrbské Pleso, Slovak Republic

 

Organizátori:

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  • Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave
  • CET-Consulting Engineering and Translation, ČR
  • Letecký úrad Slovenskej republiky

Témy konferencie:

  • Dimenzovanie konštrukcií vozoviek PPL
  • Hodnotenie únosnosti PPL
  • Metóda ACN/PCN
  • Hodnotenie stavu dráh podľa porúch povrchu
  • Konštrukcie vozoviek na PPL

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková