Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2014 » LETISKOVÉ VOZOVKY 2014

 LETISKOVÉ VOZOVKY / AIRPORT PAVEMENTS 

2. ročník medzinárodnej konferencie / 2 nd Annual International Conference

19. – 20. máj 2014

Štrbské Pleso, Hotel Patria / The High Tatras, Štrbské Pleso, Patria hotel, Slovakia

 

Organizátori

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
  • Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, SR
  • CET – Consulting Engineering and Translation, ČR
  • Dopravný úrad – Odbor letísk a stavieb, SR

Témy konferencie

  • Spevnené a nespevnené dopravné plochy na letiskách
  • Diagnostika vozoviek a hodnotenie stavu vozoviek na plochách letiskách
  • Opravy, obnova a rekonštrukcia vozoviek na pohybových plochách letiska
  • Letná a zimná údržba pohybových plôch

Dokumenty

 

Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková