Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2016 » LETISKOVÉ VOZOVKY 2016

LETISKOVÉ VOZOVKY 2016

3. ročník medzinárodnej konferencie

16.- 17. máj 2016

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Hotel Patria

   

Organizátori

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
  • Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, SR
  • CET – Consulting Engineering and Translation, ČR

a spolupracujúce inštitúcie:

  • DOPRAVNÝ ÚRAD – Divízia civilného letectva
  • Helios Technology Ltd., UK

Témy konferencie

  1. Konštrukcie vozoviek na pohybových plochách letísk
  2. Diagnostika konštrukcií vozoviek na PPL
  3. Materiály, technológie a vybavenosť PPL
  4. Opravy a rekonštrukcie PPL

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková