Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2021 » LETISKOVÉ VOZOVKY 2021

LETISKOVÉ VOZOVKY 2021

5. ročník medzinárodnej konferencie

31. máj 2021

Bratislava, Hotel Bratislava****

  

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
 • Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, SR
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ČR

a spolupracujúce inštitúcie:

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Dopravný úrad, Odbor letísk a stavieb

Témy konferencie

REKONŠTRUKCIE POHYBOVÝCH PLÔCH LETÍSK

 1. Diagnostika vozoviek na PPL
  • Zariadenia, metódy meraní (automatizácia)
  • Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti vozoviek
  • Metóda ACN/PCN a nové metódy
 2. Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL
  • Zvýšenie únosnosti konštrukcií na PPL
  • Obnova povrchových vlastnosti CB krytov
  • Materiály a technológie pri rekonštrukcií PPL

Dokumenty

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková