Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2022 » MODERNÉ TECHNOLÓGIE V TRADIČNEJ OBLASTI

MODERNÉ TECHNOLÓGIE V TRADIČNEJ OBLASTI

odborný seminár

24. máj 2022 

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

 

Usporiadatelia:

 • T- mapy
 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. (organizačný garant)

 

Cieľová skupina:

 • Primárne vyššie územné celky (VÚC) a ich správcovia komunikácií

 

Témy seminára:

 • Pokročilé metódy získavania údajov o cestnej sieti, mobilné mapovanie, skenovanie, drony
 • Ako pristupovať ku hodnoteniu a údržbe prícestnej zelene
 • Softvérové nástroje na správu a údržbu údajov o cestnej sieti, predikcie
 • Skúsenosti z ČR – vystúpenie hostí z vybraného kraja
 • Georadar – jeho praktické využitie v diagnostike vozoviek
 • Inteligentné váženie hmotnosti vozidiel
 • Monitoring mostov
 • Možnosti financovania z prostriedkov EÚ

 

Uzávierka prihlášok:

 • 20. máj 2022

 

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková