Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2023 » OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2023

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2023

medzinárodná konferencia

12. - 13. jún 2023

Bratislava, Hotel Saffron****

  

Organizátor

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce odborné inštitúcie:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Ústav recyklačných technológií
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Ústav prírodných a syntetických polymérov

 

Témy konferencie

 1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
 2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
 3. Environmentálne záťaže ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
 4. Zmesový komunálny odpad
 5. Energetické zhodnocovanie odpadov

 

Dôležité termíny:

 • 14. 4. 2023 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
 • 24. 4. 2023 - Oznámenie autorom  o akceptovaní príspevku
 • 19. 5. 2023 - Zaslanie úplného textu do zborníka 

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková