Úvodná stránka » Pripravujeme » OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2024

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2024

5. ročník medzinárodnej konferencie

10. - 11. jún 2024

Bratislava, Hotel Saffron****

  

Organizátor

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce odborné inštitúcie:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Ústav recyklačných technológií
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Ústav prírodných a syntetických polymérov

 

Témy konferencie

 1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
 2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
 3. Environmentálne záťaže, skládky a odkaliská ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
 4. Zmesový komunálny odpad
 5. Energetické zhodnocovanie odpadov
 6. Obehové hospodárstvo v priemysle

   

  Dôležité termíny:

  • 4. 4. 2024 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
  • 22. 4. 2024 - Oznámenie autorom  o akceptovaní príspevku
  • 10. 5. 2024 - Zaslanie úplného textu do zborníka 

   

  Dokumenty


  Kontakt

  Kongres STUDIO spol. s r.o.
  Belinského 11
  851 01 Bratislava
  Slovak Republic
  +421 262 410 476
  FAX +421 262 410 476
  IČO 45 384 851
  IČ DPH 2022967771
  Ing. Blanka Lukáčková