Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2010 » Ochrana ovzdušia 2010

OCHRANA OVZDUŠIA 2010
medzinárodná konferencia
24. - 26. november 2010
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, hotel Patria

 

Témy konferencie 

1. Nové legislatívne požiadavky a nástroje v ochrane ovzdušia

2. Obnoviteľné zdroje energie a ich prínos pre ochranu ovzdušia

3. Meranie emisií

4. Vplyv zdrojov na kvalitu ovzdušia a modelovanie znečistenia

5. Znižovanie emisií

 Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková