Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2011 » OCHRANA OVZDUŠIA 2011

OCHRANA OVZDUŠIA 2011
medzinárodná konferencia
23. - 25. november 2011 - Štrbské Pleso - Hotel PATRIA****

Organizátor

Kongres STUDIO, spol. s r.o.
a odborné spolupracujúce inštitúcie SR a ČR

Témy konferencie

1. Priemyselné emisie a nová legislatíva
2. Rozvoj priemyselných odvetví v nadväznosti na smernicu o priemyslených emisiách
3. Notifikačné požiadavky a ich vplyv na oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody
4. Emisie skleníkových plynov a ich minimalizácia
5. Revízia súborov BAT a poznatky o nových technológiách
6. Kvalita ovzdušia, doprava a nízkoemisné zóny v mestách

pozvánka s programom


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková