Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2012 » OCHRANA OVZDUŠIA 2012

 OCHRANA OVZDUŠIA 2012 
medzinárodná konferencia
28. – 30. november 2012  - Štrbské Pleso - Hotel PATRIA****

Organizátor

Kongres STUDIO, spol. s r.o.
a odborné spolupracujúce inštitúcie SR a ČR

 Témy konferencie 

  • Priemyselné emisie a nové právne predpisy
  • Výrobné a energetické technológie na báze biomasy a ochrana ovzdušia
  • Zariadenia na ochranu ovzdušia – novinky a trendy
  • Skúsenosti s meraním emisií a kvalita ovzdušia
  • Minimalizácia emisií z mobilných zdrojov
  • Emisia fluorovaných uhlovodíkov a ich redukcia
  • Ochrana ovzdušia a klimatické zmeny

 Dokumenty 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková