Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2013 » OCHRANA OVZDUŠIA 2013

 OCHRANA OVZDUŠIA 2013 
medzinárodná konferencia
27. – 29. november 2013  - Štrbské Pleso - Hotel PATRIA****

Organizátor

Kongres STUDIO, spol. s r.o.
a odborné spolupracujúce inštitúcie SR a ČR

 Témy konferencie 

  1. Povoľovanie a činnosti prevádzok vo vzťahu k ochrane ovzdušia.
    (IPKZ, NEIS, IED, smerovanie TWG, kontrolná činnosť, informatizácia v ochrane ovzdušia)
  2. Znečistenie ovzdušia a klimatické zmeny, obchodovanie s emisnými kvótami CO2 a emisie sadzí.
  3. Výrobné a energetické technológie a znečisťovanie ovzdušia.
  4. Nové materiály a nové technológie v znižovaní emisií.
  5. Nové poznatky z merania emisií a uplatňovanie nových právnych predpisov pri monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov.
  6. Trendy v doprave a vplyv na znečisťovanie ovzdušia.
  7. Kvalita ovzdušia, hodnotenie a trend.

 Dokumenty 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková