Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2015 » OCHRANA OVZDUŠIA 2015

OCHRANA OVZDUŠIA 2015

medzinárodná konferencia

25.- 27. november 2015

Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

   

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Témy konferencie

 • Znečisťovanie ovzdušia a právna úprava ochrany ovzdušia v EÚ
 • Kontraproduktívne opatrenia na ochranu ovzdušia a klímy
 • Ekonomické súvislosti a problémy ochrany ovzdušia a klímy
 • Nové technológie obmedzovania emisií
 • Kompostárne, skládky odpadov a iné plošné zdroje emisií a obmedzovanie ich vplyvu na ovzdušie
 • Výroba a využívanie biopalív z pohľadu ochrany ovzdušia a klímy
 • Doprava a alternatívne pohony v doprave z hľadiska ochrany ovzdušia a klímy
 • Nové úlohy v meraní emisií
 • Monitorovanie kvality ovzdušia, nové trendy a poznatky z pohľadu obmedzovania pôvodu

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková