Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2016 » OCHRANA OVZDUŠIA 2016

OCHRANA OVZDUŠIA 2016

medzinárodná konferencia

21.- 23. november 2016

Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Témy konferencie

 • Politika zmeny klímy po Parížskej konferencii 2015
 • Právna úprava ochrany ovzdušia
 • Kvalita ovzdušia
 • Znížovanie emisií – najlepšie dostupne techniky
 • Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 • Druhotné paliva a prvé skúsenosti s uplatňovaním novej právnej úpravy
 • Emisie z dopravy

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková