Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2017 » OCHRANA OVZDUŠIA 2017

OCHRANA OVZDUŠIA 2017

medzinárodná konferencia

22. – 24. november 2017

Štrbské Pleso, Hotel PATRIA****

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 • Nové právne predpisy ochrany ovzdušia
 • Emisie z poľnohospodárstva a zo spracovania biologických odpadov
 • Kvalita ovzdušia
  • Emisie z lokálnych kúrenísk, domácností a malých zdrojov
  • Emisie z dopravy
  • Monitorovanie kvality ovzdušia
 • Priemyselné emisie
  • Najlepšie dostupné techniky a ich uplatňovanie v praxi
  • Monitorovanie emisií
 • Zmena klímy

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková