Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2019 » OCHRANA OVZDUŠIA 2019

OCHRANA OVZDUŠIA 2019

medzinárodná konferencia

11. – 13. november 2019

Vysoké Tatry, Hotel PATRIA****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:
 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 1. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
 2. Národné záväzky znižovania emisií
 3. Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia
 4. Zmena klímy
 5. Znižovanie emisií z priemyslu
  - BAT technológie * Priemyselné emisie
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Smogové situácie a ako ich zmierňovať
 8. Spaľovanie odpadu
 9. Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva
 10. Prípadové štúdie na zlepšenie kvality ovzdušia
  - Doprava v aglomeráciách * Lokálne kúreniská

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková