Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2020 » OCHRANA OVZDUŠIA 2020

OCHRANA OVZDUŠIA 2020

medzinárodná online konferencia

26. november 2020

Bratislava, Hotel Bratislava****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR
  • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 1. Nové stratégie v ochrane ovzdušia, zmena klímy a zelený reštart ekonomiky
 2. Riadenie kvality ovzdušia, aj v súvislosti s pandémiou
 3. Meranie a monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 4. Spaľovacie a výrobné technológie

Dôležité termíny:

 • 24. november 2020 - Uzávierka záväzných prihlášok a termín úhrady

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková