OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Úvodná stránka » PRIPRAVUJEME » OCHRANA OVZDUŠIA 2021

OCHRANA OVZDUŠIA 2021

medzinárodná konferencia

24. - 26. november 2021

Vysoké Tatry, Hotel Patria****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR
  • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 1. Nová právna úprava ochrany ovzdušia, ciele v zlepšovaní ochrany ovzdušia na medzinárodnej a národnej úrovni
 2. Súčasná a pripravovaná legislatívna stratégia boja so zmenou klímy – mitigačné a adaptačné opatrenia
 3. Zmena klímy, uhlíková stopa, uhlíková neutralita,obchodovanie s emisnými kvótami
 4. Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znížovania emisií
 5. Domáce a lokálne kúreniská, ich podiel na znečistení ovzdušia, opatrenia
 6. Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia
 7. Riadenie kvality ovzdušia, nové prípadové štúdie
 8. Automobilová, železničná a letecká doprava, ich podiel a stratégie na ochranu kvality ovzdušia
 9. Znečistené ovzdušie a jeho podiel na zdraví obyvateľstva
 10. Ako ovplyvnila pandémia COVID–19 kvalitu ovzdušia?

Dôležité termíny:

 • 3. september 2021 - Návratka predbežnej prihlášky pre vystúpenie
 • 20. september 2021 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 22. október 2021 - Zaslanie úplného textu príspevku

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Ing. Blanka Lukáčková
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovakia
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476