Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2021 » OCHRANA OVZDUŠIA 2021

OCHRANA OVZDUŠIA 2021

medzinárodná konferencia

24. - 26. november 2021

Bratislava, Hotel SAFFRON**** 

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR
  • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 1. Nová právna úprava ochrany ovzdušia, ciele v zlepšovaní ochrany ovzdušia na medzinárodnej a národnej úrovni
 2. Zmena klímy, legislatívna stratégia boja s jej zmenou, uhlíková stopa a neutralita
 3. Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znižovania emisií
 4. Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia
 5. Riadenie kvality ovzdušia, nové prípadové štúdie
 6. Doprava a jej podiel a stratégie na ochranu kvality ovzdušia

Dôležité termíny:

 • 3. september 2021 - Návratka predbežnej prihlášky pre vystúpenie
 • 20. september 2021 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 22. október 2021 - Zaslanie úplného textu príspevku
 • 16. november 2021 - Uzávierka prihlášok

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková