Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2022 » OCHRANA OVZDUŠIA 2022

OCHRANA OVZDUŠIA 2022

medzinárodná konferencia

23. - 25. november 2022

Štrbské Pleso, Hotel Patria****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

 

Témy konferencie

 1. Nová právna úprava ochrany ovzdušia na národnej a medzinárodnej úrovni
 2. Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
 3. Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znižovania emisií
 4. Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia
 5. Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia
 6. Ochrana ovzdušia pri spracovaní odpadu
 7. Biopalivá
 8. Znečisťovanie ovzdušia z dopravy, inovatívne riešenia znižovania emisií

 

Dôležité termíny:

 • 16. november 2022 - Uzávierka záväzných prihlášok
 • 21. november 2022 - Posledný termín úhrady

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková