Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2023 » OCHRANA OVZDUŠIA 2023

OCHRANA OVZDUŠIA 2023

medzinárodná konferencia

27. - 29. november 2023

Štrbské Pleso, Hotel Patria****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

 

Témy konferencie

 1. Nová právna úprava ochrany ovzdušia a revízia smernice o kvalite ovzdušia
 2. Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
 3. Znečisťovanie ovzdušia z priemyselnej činnosti (Priemyselné emisie)
 4. Regulácia zápachu, legislatíva a skúsenosti zo zahraničia
 5. Znečisťovanie ovzdušia z dopravy (Emisie z dopravy)
 6. Znečisťovanie ovzdušia z rôznych sektorov hospodárstva 
 7. Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia (Kvalita ovzdušia)
 8. Informačné systémy a inovatívne techniky a riešenia v oblasti ochrany ovzdušia
 9. Fugitívne emisie a ich kvantifi kácia
 10. Rádioaktivita v ovzduší

 

Dôležité termíny:

 • 8. september 2023 - Uzávierka predbežných prihlášok
 • 28. september 2023 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 30. október 2023 - Zaslanie úplného textu príspevku

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková