Úvodná stránka » Pripravujeme » OCHRANA OVZDUŠIA 2024

OCHRANA OVZDUŠIA 2024

medzinárodná konferencia

25. - 27. november 2024

Vysoké Tatry, Hotel Patria****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

 

Témy konferencie

 1. Nové aspekty v právnej úprave ochrany ovzdušia a revízia EÚ práva o kvalite ovzdušia
 2. Mitigácia a adaptácia na zmenu klímy (EU, Slovensko)
 3. Skúsenosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia s uplatňovaním nového zákona o ovzduší
 4. Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znižovania priemyselných emisií
 5. Inventarizácia emisií a informačné systémy (emisie z odpadov, NEIS)
 6. Doprava, jej vplyv na kvalitu ovzdušia, navrhované riešenia
 7. Biopalivá, evidencia a Európska databáza biopalív
 8. Problematika zápachu, fugitívne emisie (skúsenosti zo zahraničia)
 9. Meranie a monitorovanie emisií
 10. Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia (pozaďové znečistenie)

 

Dôležité termíny:

 • 13. september 2024 - Návratka predbežnej prihlášky pre vystúpenie
 • 30. september 2024 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 30. október 2024 - Zaslanie úplného textu príspevku

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková