Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2019 » RECYKLÁCIA ODPADOV 2019

RECYKLÁCIA ODPADOV 2019

odborný seminár

14. jún 2019

Bratislava, Hotel BRATISLAVA

Organizátor

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  v spolupráci s odbornými inštitúciami:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • ECOKAT s.r.o.
 • Technická univerzita Košice
 • European Science and Research Institute (ESRI)R

Témy konferencie

 1. Legislatíva
 2. Recyklácia vyhradených druhov odpadov
 3. Biologicky rozložiteľný odpad
 4. Súčasný stav a trendy v nakladaní s odpadmi v rámci rôznych priemyselných odvetví
 5. Pozícia organizácií zodpovednosti výrobcov v recyklácii a zhodnocovaní odpadov
 6. Bat v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov
 7. Inovatívne metódy recyklácie odpadu

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková