Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2021 » RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

konferencia

14. jún 2021

Bratislava, Hotel Bratislava****

  

Organizátor

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  v spolupráci s odbornými inštitúciami:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Technická univerzita v Košiciach
 • European Science and Research Institute (ESRI)
 • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

 

Témy konferencie

 1. Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva
 2. Biologicky rozložiteľný odpad
 3. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
 4. Recyklácia vyhradených druhov odpadov

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková