Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2022 » RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

konferencia

13. - 14. jún 2022

Bratislava, Hotel Saffron****

  

Organizátor

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
    a spolupracujúce inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Technická univerzita v Košiciach
  • European Science and Research Institute (ESRI)

 

Témy konferencie

  1. Vývoj legislatívy odpadového hospodárstva
  2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
  3. Recyklácia vyhradených druhov odpadov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu

 

Uzávierka prihlášok:

  • 8. jún 2022

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková