Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2012 » Riadenie podla znalostí 2012

Riadenie podla znalostí

Management by Knowledge - Synergia znalostí naprieč odvetviami

15. máj 2012, Bratislava, Hotel Medium***

Organizátor:

  • BigRing Solutions CE a.s.

Témy konferencie:

  • Metóda big>Ring® - ako znalosti uchopit a zdielat

Analýza znalosti na základe sémantiky, taxonometrie a metriky, štrukturácia
znalosti prostredníctvom znalostných elementov a ich významových väzieb.

  • Softvérový nástroj KnowledgePerformer® - ako znalosti manažovat

Inovatívna klientská aplikácia, prepojenie metódy, softvéru, znalosti,
poradenstva, príkladov dobrej praxe.

  • Co znamená nový pojem "Znalostná aplikácia" a aké má prínosy

Zvýšenie efektivity, flexibility, inteligentné rozhodovanie sa, riadenie zmien
v dobe, ked si nemôžeme dovolit robit chyby.

  • Tri konkrétne znalostné aplikácie v praxi

Prezentácia praktických ukážok. Vzájomné prepojenie aplikácií a riešení.

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková