Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2018 » XXIII. seminár IVANA POLIAČKA

XXIII. seminár IVANA POLIAČKA 

ROZVOJ  CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

odborný seminár s medzinárodnou účasťou

21. – 23. november 2018

Nízke Tatry, Hotel GRAND **** Jasná

 

Usporiadatelia:

  • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
  • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS
  • Slovenská komora stavebných inžinierov
  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Témy seminára:

  1. Cestná infraštruktúra a stav v cestnej doprave
  2. Dopravné inžinierstvo a cestná infraštruktúra
  3. Inovácie v cestnom staviteľstve

Dôležité termíny:

  • 22. jún 2018 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
  • 29. jún 2018 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
  • 16. september 2018 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková