Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2021 » XXVI. seminár IVANA POLIAČKA

XXVI. seminár IVANA POLIAČKA 

s medzinárodnou účasťou

29. september 2021

Bratislava, Hotel Bratislava****

 

Usporiadatelia:

 • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Témy seminára:

 1. Program výstavby cestnej infraštruktúry:
  Strategické plánovanie, príprava a výstavba cestnej infraštruktúry. Priortiizácia projektov. Legislatíva. Predprojektová príprava a projektová dokumentácia. Dopravné zaťaženie. Diagnostika
  vozoviek. BIM.
 2. Technický rozvoj:
  Inovatívne riešenia a nové trendy v materiáloch a konštrukciách vozoviek. Zmeny podmienok pri realizácii, poznatky z praxe. Projekty v príprave a vo výstavbe na Slovensku a v zahraničí.

Dôležité termíny:

 • 23. august 2021 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
 • 30. jún 2021 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 23. august 2021 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka
 • 23. september 2021 - Uzávierka záväzných prihlášok

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková