Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2022 » XXVII. seminár IVANA POLIAČKA

XXVII. seminár IVANA POLIAČKA

s medzinárodnou účasťou

CESTNÉ STAVITEĽSTVO V MENIACICH SA PODMIENKACH

14. – 16. november 2022 

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

 

Usporiadatelia:

 • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. (organizačný garant)

 

Témy seminára:

 • Aktuálne problémy v procese prípravy, výstavby a prevádzky cestnej infraštruktúry
  • Ceny a nedostatok stavebných materiálov. Predprojektová príprava a projektová dokumentácia. Legislatíva. Plánovanie rehabilitácie vozoviek.
 • Konštrukcie, materiály a technológie
  • Kvalita – nekvalita cestných stavebných materiálov. Recyklácia a opätovné použitie materiálov. Materiály a technologické trendy. Skúšobníctvo a kontrola kvality. Technológie na obnovu cestnej siete.
 • XXVII. Svetový cestný kongres v Prahe 2023
  • Informácie o pripravovanom podujatí

 

Dôležité termíny:

 •   7. 11. 2022 - Uzávierka záväzných prihlášok
 • 11. 11. 2022 - Posledný termín úhrady

 

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková