Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2023 » XXVIII. seminár IVANA POLIAČKA

XXVIII. seminár IVANA POLIAČKA

s medzinárodnou účasťou

TECHNICKÝ ROZVOJ V CESTNOM STAVITEĽSTVE

13. – 15. november 2023 

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

 

Usporiadatelia:

  • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
  • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
  • Kongres STUDIO, spol. s r.o. (organizačný garant)

 

Zameranie a hlavné témy:

  • Cestné staviteľstvo v meniacich sa podmienkach
  • Udržateľné riešenia v oblasti cestných stavebných materiálov a technológií

 

Dôležité termíny:

  • 31. máj 2023 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
  • 30. jún 2023 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
  • 2. október 2023 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

 

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková