Úvodná stránka » Pripravujeme » XXIX. seminár IVANA POLIAČKA

XXIX. seminár IVANA POLIAČKA

s medzinárodnou účasťou

UDRŽATEĽNÁ BUDÚCNOSŤ CESTNÉHO STAVITEĽSTVA

18. – 20. november 2024 

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

 

Usporiadatelia:

  • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
  • Slovenská cestná spoločnosť - člen ZSVTS
  • Kongres STUDIO, spol. s r.o. (organizačný garant)

 

Zameranie a hlavné témy:

  • Faktory a kritéria trvalo udržateľného rozvoja
  • Riešenia v oblasti cestných stavebných materiálov
  • Technický pokrok v technológiách výstavby

 

Dôležité termíny:

  • 31. máj 2024 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
  • 28. jún 2024 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
  • 30. september 2024 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

 

Dokumenty:


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková