Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2010 » Verejná osobná doprava

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2010
medzinárodná konferencia
7. - 8. september 2010, Bratislava


Témy konferencie

1.  Integrovaná verejná osobná doprava ako súčasť trvaloudržateľného rozvoja a ochrany
životného prostredia

2.  Trendy v organizácii a technickom zabezpečení verejnej osobnej dopravy (mestská
hromadná doprava,
autobusová doprava, železničná doprava, letecká a lodná doprava),
vrátane preferencie MHD na mestských
komunikáciách

3.  Financovanie a legislatíva verejnej osobnej dopravy, vrátane využitia eurofondov a
zosúladenia príslušných
predpisov pre VOD s legislatívou EU

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková