Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2011 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2011

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2011
medzinárodná konferencia
20. – 21. október 2011 | Bratislava, G hotel *, Doprastav
---------------------------------------------------------------------- 

ORGANIZÁTORI

Kongres STUDIO, spol. s.r.o., Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
STU v Bratislave, ŽU v Žiline, Vysoká škola logistiky Přerov, Univerzita Pardubice,
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Dopravný podnik mesta Prešov,a.s., Košický samosprávny kraj,
Združenie prevádzkovateľov hromadnej prepravy osôb v mestských aglomeráciách

TÉMY KONFERENCIE

1. Integrovaná verejná osobná doprava
2. Organizácia a technické zabezpečenie VOD a trendy v tejto oblasti
3. Environmentálne a sociálne aspekty VOD

pozvánka s programom

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková