Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2012 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2012

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2012
medzinárodná konferencia
18. – 19. október 2012 | Bratislava, G hotel *, Doprastav Services
---------------------------------------------------------------------- 

ORGANIZÁTORI

Kongres STUDIO, spol. s.r.o.,
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
STU v Bratislave, ŽU v Žiline, Vysoká škola logistiky Přerov, Univerzita Pardubice,
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Košický samosprávny kraj.

TÉMY KONFERENCIE

  1. Integrovaná verejná osobná doprava
  2. Organizácia a riadenie VOD so zreteľom na územie, jeho dopravnú obsluhu - integrovaný dopravný systém
  3. Technické zabezpečenie VOD vrátane využitia inteligentných dopravných systémov
  4. Environmentálne a sociálne aspekty verejnej osobnej dopravy
  5. Cyklistická a pešia doprava v nadväznosti na verejnú osobnú dopravu v území

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková