Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2013 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2013

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2013

medzinárodná konferencia

 24. – 25. október 2013 

Bratislava - G hotel*

Organizátori:

Kongres STUDIO, spol. s.r.o.,
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
STU v Bratislave, ŽU v Žiline, Univerzita Pardubice,
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Košický samosprávny kraj.

Témy konferencie:

  1. Integrovaná verejná osobná doprava
  2. Organizácia a riadenie VOD
  3. Technické zabezpečenie VOD
  4. Environmentálne a sociálne aspekty VOD
  5. Nemotorová - cyklistická a pešia doprava v nadväznosti na VOD v území

Dokumenty:

Dôležité termíny:

  • Uzávierka záväzných prihlášok - 18. október 2013

Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková