Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2014 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2014

 VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2014 

23.- 24. október 2014, Bratislava

 

Organizátor

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj

Témy konferencie

 • Integrovaná verejná osobná doprava
 • Organizácia a riadenie verejnej osobnej dopravy
 • Technické zabezpečenie verejnej osobnej dopravy
 • Environmentálne a sociálne aspekty verejnej osobnej dopravy

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková