Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2016 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2016

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2016

medzinárodná konferencia

20. - 21. október 2016

G- hotel (Doprastav Services), Košická 52, Bratislava

  

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj

Témy konferencie

 • Dopravné plánovanie v súlade s plánmi rozvoja územia
 • Funkcia územia a verejná hromadná osobná doprava, modelovanie dopravy
 • Inteligentné dopravné systémy
 • Úloha štátnej správy a samosprávy vo VOD,kvalita dopravy
 • Legislatíva a vplyv právneho prostredia na VOD
 • Doprava a ekológia

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková