Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2017 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017

medzinárodná konferencia

23. - 24. október 2017

Bratislava, Hotel Chopin***

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy

Témy konferencie

 1. DOPRAVNÁ OBSLUŽNOSŤ MIEST A KRAJOV
 2. INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY A SMART CITIES
 3. NEMOTOROVÁ A STATICKÁ DOPRAVA
 4. INTEGRÁCIA VOD

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková