Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2018 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018

medzinárodná konferencia

25. - 26. október 2018

Bratislava, Hotel Bratislava

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy
  • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Témy konferencie

 1. LEGISLATÍVA, KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ VOD
 2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE VOD
 3. INTEGRÁCIA VOD A NOVÉ TRENDY
 4. PROGRESÍVNE SYSTÉMY PRE VOD A VZŤAH K INDIVIDUÁLNEJ DOPRAVE

Dôležité termíny:

 • 13. júl 2018 - Návratka predbežnej prihlášky pre účasť alebo prezentáciu v programe
 • 27. júl 2018 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 24. september 2018 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková