Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2019 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2019

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2019

medzinárodná konferencia

17. - 18. október 2019

Bratislava, Hotel Bratislava

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy
  • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Témy konferencie

 1. LEGISLATÍVA, KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ VOD
 2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE VOD
 3. INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY V SR A V ZAHRANIČÍ A NOVÉ TRENDY VO VOD
 4. PROGRESÍVNE SYSTÉMY PRE VOD A VZŤAH K INDIVIDUÁLNEJ DOPRAVE

Dôležité termíny:

 • 31. máj 2019 - Návratka predbežnej prihlášky pre účasť alebo prezentáciu v programe
 • 28. jún 2019 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 13. september 2019 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková