Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2021 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021

medzinárodná konferencia

14. - 15. október 2021

Bratislava, Hotel BRATISLAVA****

   

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy
  • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Témy konferencie

 1. Dopravná politika do roku 2025 s výhľadom na obdobie rokov 2030 – 2040
 2. Štandardy dopravnej obslužnosti, udržateľná mobilita a verejné súťaže vo VOD
 3. Dopravná infraštruktúra a dopravné prostriedky pre VOD
 4. Integrované dopravné systémy
 5. Nové trendy vo VOD, dopady COVID-19 na VOD

Dôležité termíny:

 • 25. jún 2021 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
 • 15. júl 2021 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 20. september 2021 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková