Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2022 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2022

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2022

medzinárodná konferencia

10. - 11. október 2022

Bratislava, Hotel Saffron****

   

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy
  • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Témy konferencie

 1. PODPORA VEREJNEJ OSOBNEJ A NEMOTOROVEJ DOPRAVY
  • Zákon o verejnej osobnej doprave a jednotný cestovný doklad 
  • Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu
  • Podpora budovania bezpečnej cyklistickej infraštruktúry 
  • Národná dopravná autorita
  • Zahraničné skúsenosti
 2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A VOZIDLÁ VOD 
  • Využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a z nového programového obdobia 2021-2027 (investičné projekty v doprave, reforma verejnej osobnej dopravy, zelená doprava – dekarbonizácia, podpora alternatívnych pohonov)
  • Projekty v železničnej infraštruktúre
  • Ekologizácia vozidiel VOD
  • TIOP, záchytné parkoviská, P+R, B+R 
  • Vízia na Slovensku na budovanie vysokorýchlostných železníc podobne ako ich plánujú v okolitých krajinách V4
 3. ĽUDSKÉ ZDROJE V OBLASTI VOD
  • Vzdelávanie, marketing
  • Motivácia
  • Migrácia
 4. INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY
 5. DOPADY PANDÉMIE COVID-19 NA VOD A NOVÉ VÝZVY PRE BUDÚCE OBDOBIE

Dôležité termíny:

 • 24. jún 2022 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
 • 30. jún 2022 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 19. september 2022 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková