Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2023 » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2023

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2023

medzinárodná konferencia

16. - 17. október 2023

Bratislava, Hotel Saffron****

   

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy
  • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 

Témy konferencie

 1. STAV VEREJNEJ OSOBNEJ A NEMOTOROVEJ DOPRAVY
  • Súčasná a pripravovaná legislatíva, zákon o VOD, Národná dopravná autorita
  • Jednotný cestovný lístok VOD
  • Tarifná integrácia, štandardy a jednotný prepravný doklad vo VOD
  • Plány a štandardy dopravnej obslužnosti VOD
  • Podpora cyklistickej, pešej dopravy, zdieľaná doprava vrátane bikesharingu
  • IT a preferencia VOD
  • Financovanie VOD, Plán obnovy a odolnosti SR a Operačný program Slovensko
  • Harmonogram liberalizácie osobnej železničnej dopravy
 2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVNÝ PARK VOD 
  • Projekty na rozvoj dopravnej infraštruktúry VOD v SR a v ČR, vysokorýchlostné trate
  • Terminály VOD, záchytné parkoviská, električkové trate
  • Ekologizácia vozidiel VOD
  • Progresívne trendy rozvoja a modernizácia dopravného parku
  • Integrácia dopravného parku vrátane rozvoja systémov Tram-Train
 3. INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY V SR A ČR
  • Panelová diskusia
 4. KNOW-HOW V OBLASTI VOD
  • Európske výzvy pre VOD
  • Národné výzvy pre VOD v SR a v ČR
  • Vzdelávanie pre oblasť VOD
  • Marketingové nástroje
  • Moderné digitálne technológie a technické riešenia VOD

Dôležité termíny:

 • 30. jún 2023 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
 • 17. júl 2023 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 18. september 2023 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

 

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková