Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2013 » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2013

 Workshopy 

 pre správcov cestných komunikácií 

8. – 12. apríl 2013 | Hotel JUNIOR Jasná

 

 Termíny 

 • 8. – 9. apríl 2013 – pre SSC; IVSC BA; IVSC ZA; IVSC BB; IVSC KE.
  pozvánka
 • 9. – 10. apríl 2013 – pre NDS, a.s.; GRO, a.s.; mesto BA; mesto KE.
  pozvánka
 • 10. – 11. apríl 2013 – pre VÚC - BA; NR; TT; TN; BB.
  pozvánka,
 • 11. – 12. apríl 2012 – pre VÚC - ZA, PO, KE.
  pozvánka
 

 Cieľová skupina 

 • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií

 Ciele podujatia 

 • Workshop je zameraný na získavanie praktických zručností a najnovších informácií o pripravovaných aplikačných systémoch používaných Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou a ostatnými správcami cestných komunikácií.

 Odborné zameranie 

 • Systém hospodárenia s vozovkami
 • Systém hospodárenia s mostami
 

Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková