Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2016 » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2016

Workshop pre správcov cestných komunikácií

11. – 15. apríl 2016

Osrblie, Hotel ZERRENPACH**

 

Ciele podujatia 

 • Workshop je zameraný na získavanie aktuálnych informácií o centrálnej technickej evidencii cestných komunikácií a súčinnosti správcovských organizácií pri jej tvorbe, používaní údajov, stanovovaní trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, informácií o systéme hospodárenia s vozovkami a mostmi a o práci so softvérovými aplikáciami Informačného systému Modelu cestnej siete pre vyššie uvedené agendy.

Cieľová skupina 

 • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií

 Odborné zameranie 

 • Centrálna technická evidencia cestných komunikácií
 • Stanovovanie trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov
 • Systém hospodárenia s vozovkami
 • Systém hospodárenia s mostmi

Odborná garancia

 • Slovenská správa ciest, odbor cestnej databanky a technického rozvoja
 • SOFTEC, s.r.o., ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Organizačný garant:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Termíny

 • 11. – 12. apríl 2016
  pre SSC IVSC BA; VÚC Nitra; VÚC Trnava; VÚC Bratislava; Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
  pozvánka
 • 12. – 13. apríl 2016
  pre SSC IVSC BB; VÚC Banská Bystrica; VÚC Prešov
  pozvánka
 • 13. – 14. apríl 2016
  pre SSC IVSC Košice; VÚC Košice; Magistrát mesta Košice; NDS a.s.; GRANVIA a.s.
  pozvánka
 • 14. – 15. apríl 2016
  pre SSC IVSC Žilina; VÚC Žilina; VÚC Trenčín
  pozvánka

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková