Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2017 » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2017

Workshop pre správcov cestných komunikácií

27. – 31. marec 2017

Poprad – Tatry, Hotel SATEL***

 

Ciele podujatia

 • Workshop je zameraný na získavanie aktuálnych informácií platnej legislatívy z oblasti cestných komunikácií, získavanie a výmenu informácií pre oblasť systému hospodárenia s vozovkami a mostami, výkonu prehliadkovej a evidenčnej činnosti s využívaním softvérových aplikácií Informačného systému Modelu cestnej siete, vrátane použitia mobilných aplikácií.

Cieľová skupina

 • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií

 Odborné zameranie

 • Technické predpisy rezortu MDV SR
 • Systém hospodárenia s vozovkami
 • Systém hospodárenia s mostami

Odborná garancia

 • Slovenská správa ciest, Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou - Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Jaroslav ZAŤKO
 • SOFTEC, s.r.o., ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Organizačný garant:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Termíny

 • 27. – 28. marec 2017
  pre SSC IVSC Bratislava, Regionálne cesty Bratislava a.s., Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 28. – 29. marec 2017
  pre SSC IVSC Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, SSC IVSC Žilina, Žilinský samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 29. – 30. marec 2017
  pre NDS a.s., Granvia a.s., Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Magistrát mesta Košice
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 30. – 31. marec 2017
  pre SSC IVSC Košice, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková