Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2018 » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2018

Workshop pre správcov cestných komunikácií

9. – 13. apríl 2018

Dudince, Hotel HVIEZDA*** 

Ciele podujatia

 • Workshop je zameraný na získavanie aktuálnych informácií platnej legislatívy z oblasti cestných komunikácií, získavanie a výmenu informácií pre oblasť systému hospodárenia s vozovkami a mostami, výkonu prehliadkovej a evidenčnej činnosti s využívaním softvérových aplikácií Informačného systému Modelu cestnej siete, vrátane použitia mobilných aplikácií.

Cieľová skupina

 • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií

 Odborné zameranie

 • Centrálna technická evidencia ciest – praktické info k údajom
 • Portál IS MCS – používanie údajov centrálnej technickej evidencie ciest
 • Evidencia priepustov na cestách
 • Technické predpisy rezortu MDV SR
 • Systém hospodárenia s vozovkami
 • Systém hospodárenia s mostami

Odborná garancia

 • Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja
 • Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Anna BILOVESKÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Jaroslav ZAŤKO
 • SOFTEC, s.r.o., ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Organizačný garant:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Termíny

 • 9. – 10. apríl 2018
  pre SSC IVSC Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 10. – 11. apríl 2018
  pre SSC IVSC Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, SSC IVSC Žilina, Žilinský samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 11. – 12. apríl 2018
  pre NDS a.s., Granvia a.s., Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Magistrát mesta Košice
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 12. – 13. apríl 2018
  pre SSC IVSC Košice, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková